Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI 2

Postanowienia ogólne

Sklep webphoto.fotobravo.pl obsługiwany przez firmę Foto Bravo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Racławickiej 2/9 80-406 Gdańsk,  o numerze NIP: 952-18-61-212 

Warunki dokonywania zakupów

Foto Bravo prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://webphoto.fotobravo.pl

Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta.

Korzystanie z serwisu webphoto.fotobravo.pl  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień i akceptacją ninejszego regulaminu

Warunki dostaw i płatnośći

Zamówione produkty można odebrać osobiście w laboratorium lub mogą być wyslane :

 •  odbiór osobisty w salonach FOTO BRAVO : w Galerii Zaspa lub City Forum (na przeciw dworca PKP Gdańsk Główny)
 •  poprzez kuriera - tylko po uzgodnieniu odbioru z personelem właściwegi salonu sprzedaży
 •  aktualne ceny przesyłek  są dostępne w sklepie internetowym w trakcie zamawiania towaru

Dostępne sposoby płatnośći :

 • gotówka przy odborze osobistym
 • W przygotowaniu :
 • - pobranie ( przy wysyłkach)
 • - przedpłata -  płatność kartą, e-przelew, przelew tradycyjny - poprzez system płatności na naszej stronie - płatnośći realizowane poprzez system przelewy24.pl

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie  są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Terminy realizacji zleceń

 • odbitki - do 2 dni roboczych od zamówienia
 • fotoksiążki - 2 do 7 dni roboczych od zamówienia
 • pozostałe - 2-4 dni od zamówienia
  na kolejnych etatapach wykonywania zlecenia klient jest informowany o aktualnym statusie zamowienia

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli FOTO BRAVO nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Powyższe nie dotyczy towarów spersonalizowanych wykonywanych na indywidualna zamówienie klienta, w tym zdjęć, powiększeń, fotoksiążek itp, Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: tel  58 305 53 12 lub cf@fotobravo.pl

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Foto Bravo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Racławickiej 2/9 80-406 Gdańsk,  o numerze NIP: 952-18-61-212  (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na adres email biuro@fotoksiazka.info albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas utworzenia konta w naszym systemie do przyjmowania zdjęć przez internet.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FOTO BRAVO
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować złożone zamówienia
 • jeżeli została zaznaczona zgoda na mailing to wysyłamy niezapowiedziane oferty handlowe, informacje o promocjach, a także np. o dniach w których nie będziemy obsługiwać klientów
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT oraz przygotowania wysyłki zleceń.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
 • organizowanie programów lojalnościowych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • windykacja należności


Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę a przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

W naszym systemie do przyjmowania zdjęć każdy użytkownik może samodzielnie ( po zalogowaniu )

 • zmienić lub usunąć niektóre albo wszystkie zawarte tam informacje,
 • używając opcji „usuń konto” usunąć konto i powiązane z nim informacje ( wyjątek stanowią niezakończone zlecenia, dane niezbędne do jego zakończenia przechowywane są do czasu jego zakończenia )

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 • Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • dla osób fizycznych - adresu e-mail oraz numeru telefonu, jeżeli zamówione towary lub usługi mają zostać wysłane to także adresu do wysyłki
 • dla firm - adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy, adresu firmy, numeru nip.
   
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.
 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane są przesyłane do spółki Payu lub Paypal w celu dokonania transakcji.
 • Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom – wyjątkiem od tej zasady są :
 • biuro księgowe do którego przekazywane są dane związane z wystawianymi fakturami VAT
 • firmy pocztowe i kurierskie – w celu dostarczenia zamawianych towarow i usług
 • Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Bezpieczeństwo twoich danych w sieci

 • Ponieważ system przyjmowania zleceń przez internet nie może działać bez internetu dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane te były bezpieczne i dostępne tylko uprawnionym osobom.
 • Cały system jest zabezpieczony odpowiednimi hasłami.
 • Strona www jest zabezpieczona certyfikatem SSL, który szyfruje dane przesyłane na serwer przez osoby odwiedzające stronę internetową, składające zamówienia lub korzystające z poczty elektronicznej. W ten sposób zapewnia ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych podawanych np. w formularzach zamówień lub kontaktowych.

Postanowienia końcowe

FOTO BRAVO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@fotobravo.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane fotobravo.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych  i zgodnie z regulaminami systemu przelewy24.pl . Regulaminy są dostepne na stronie  przelewy24.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
Format 9x13cm (Papier ...0,58 PLN
Format 9x13 cm (Papier...0,58 PLN
Format 10x15 cm (Papie...0,64 PLN
Format 10x15 cm (Papie...0,64 PLN
Format 13x18 cm (Papie...1,29 PLN
Format 13x18 cm (Papie...1,29 PLN
Format 15x21 cm (Papie...1,68 PLN
Format 15x21 cm (Papie...1,68 PLN
Format 18x24 cm (Papie...3,84 PLN
Format 18x24 cm (Papie...3,84 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero